Add headline

Sljepoća povezana sa dobi je u sve većem porastu u svijetu kao i sljepoća uzrokovana nekontroliranim dijabetesom. S druge strane, sljepoća uzrokovana infekcijama je u značajnom padu kao rezultat nacionalnih zdravstvenih akcija. Jedna trećina uzroka sljepoće se može prevenirati ili liječiti.“  Svjetska Zdravstvena Organizacija (SZO)

Na svijetu je 39 milijuna slijepih osoba, dok ih je u Republici Hrvatskoj registrirano 5.800. 82% slijepih osoba su osobe starije od 50 godina života. U 51% slučajeva uzrok sljepoće je siva mrena. Prema podacima SZO sljepoća je izlječiva u 60% slučajeva dok se u 20% slučajeva može spriječiti.

Danas se slijepima smatraju i ljudi koji ne žive u potpunoj tami. 80% osoba koje su slijepe imaju neki mali postotak vida. Neki vide samo obrise predmeta i ljudi dok neki mogu odrediti iz kojeg smjera dolazi izvor svjetlosti. Ponekad je čak i nemoguće ustvrditi da je osoba slijepa jer se svojom neverbalnom komunikacijom i socijalnim ponašanjem  ne razlikuje od ostalih.

U Republici Hrvatskoj sljepoća je zakonski definirana te se prema stupnju oštećenja dijeli na: potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili na osjet svjetla bez ili s projekcijom svjetla (V kategorija); ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju do 0,02 (brojanje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje (IV kategorija); ostatak vidne oštrine na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 do 0,05 (III kategorija); ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju uz suženje vidnog polja na ili ispod 20 stupnjeva (II kategorija) i koncentrično suženje vidnog polja oba oka s vidnim poljem širine 5 do 10 stupnjeva oko centralne fiksacijske točke (I kategorija). Sljepoćom u smislu potrebe za edukacijom na Brailleovom pismu smatra se nesposobnost čitanja slova veličine Jaeger 8 na blizinu.

Imaš pitanje? Pitaj!