Polutvrde Kontaktne Leće

Polutvrde ili tvrde plinopropusne (RGP) kontaktne leće izrađene su od plinopropusnih materijala kao što su fluorosilikon akrilat i celuloza acetat butirata, a u današnje vrijeme i uz dodatak silikona. Iako dodatak silikona čini leću tanjom i propusnijom za kisik, a samim time i udobnijom za nošenje, zbog hidrofobne sposobnosti silikona dolazi do povećanog stvaranja masnih naslaga (lipidnih derivata). Svakodnevni napredci u tehnologiji omogućavaju razvitak novih materijala koji rješavaju nedostatke današnjih materijala.

Polutvrde kontaktne leće su svojim promjerom znatno manje od mekih kontaktnih leća radi čega je lakše njihovo postavljanje na oko, ali je njihovo nošenje neudobnije zbog prelaska kapka preko ruba leće prilikom svakog treptaja. Higijena i održavanje polutvrde leće je manje rigorozna nego kod mekih leća, osobito zbog svojstva materijala koji ne zadržava vodu u sebi (osim ako nemaju dodatak silikona). Manji promjer politvrde kontaktne leće omogućava i povećanu propusnost za kisik. Komplikacije nošenja kontaktnih leća i infekcije izraženije su i češće kod nosioca mekih nego kod nosica polutvrdih kontaktnih leća.

Polutvrde kontaktne leće najčešće su indicirane kod djece i mladih, osoba sa lošijim higijenskim navikama, kod osoba čija profesionalna okolina nije pogodna za nošenje mekih kontakih leća (npr. frizeri, kemičari...), kod osoba sa keratokonusom itd. Polutvrda leća zbog svojstva materijala i svoje debljine, pritišće rožnicu pri čemu mijenja njenu zakrivljenost, a samim time i vrijednost dioptrije. Podjeljenja su mišljenja dali polutvrde kontakne leće mogu usporiti ili zasutaviti rast dioptrije, no unatoč brojnim istraživanjima, nije dokazano ni da je tvrdnja točna, ali ni da nije.

Imaš pitanje? Pitaj!

Higijena i održavanje