Medicinska sestra mora biti kompetentna za rad sa osobama oštećena vida, što podrazumijeva da mora biti dovoljno educirana, empatična, strpljiva, nenametljiva, a opet "na dohvat ruke". Kako bi mogla razlikovati fiziološke od patoloških promjena, medicinska sestra mora biti primjereno educirana o anatomiji i fiziologiji oka, očnim bolestima i simptomima, sistemskim bolestima koje mogu negativno utjecati na oči i vidnu funkciju te o fiziološkim promjenama oka i vidne funkcije koje nastaju kao posljedica starenja.

I sama kao medicinska sestra koja želi obogatiti svoje znanje u oftalmologiji, nailazila sam na poteškoće u pronalaženju literature izdane na hrvatskom jeziku, a da je adekvatna i prilagođena za medicinske sestre. Nakon desetogodišnjeg radnog iskustva u raznim područjima oftalmologije, osjetila sam potrebu svoje znanje i vještine podjeliti  sa zainteresiranim kolegicama i kolegama a u svrhu nadopune i nadogradnje znanja, kako vašeg tako i vlastitog. Nadam se da sam ovim malim korakom u tome i uspjela. Unaprijed se zahvaljujem za sve pohvale, kritike, primjedbe, prijedloge te nadopune i/ili ispravke tekstova (za koje bi osobito bila zahvlana).

 

p.s. u prilogu se nalazi i moj završni rad na Zdravstvenom Veleučilištu koji je i temelj ove stranice.

U službi zdravog vida,

bacc.med.techn. Sunčana Kovačić 

 

Završni rad Zdravstvena njega starijih osoba oštećena vida, 2014.

Sunčana Kovačić
Zdravstveno veleučilište, studij sestrinstva, 2014.
Mentor: Snježana Čukljek

Prezentacija završnog rada

Sunčana Kovačić
Zdravstveno veleučilište, studij sestrinstva, 2014.
Mentor: Snježana Čukljek